Hướng dẫn chi tiết cách cắt chuỗi trong javascript cho người mới

Chuỗi là một đoạn text có thể có một hoặc nhiều ký tự. Thông thường chúng ta sẽ lưu trữ nó vào một biến, biến này ta sẽ gọi là biến có kiểu dữ liệu là String. Tất cả các chuỗi đều phải được bao quanh bằng cặp dấu nháy đơn hoặc nháy đôi .Trong javascript thường để cập rất nhiều đến việc cắt chuỗi.

Vậy làm thế nào để xử lí chuỗi trong javascript, cách cắt chuỗi javascript, nối chuỗi trong javascript? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cùng biết nhé!

Ví dụ một số chuỗi trong javascript
Ví dụ một số chuỗi trong javascript

Trước hết nếu muốn cắt chuỗi trong javascript thì chúng ta cần phải tìm hiểu thuộc tính và phương thức của chuỗi. Hiểu được điều này chúng ta mới có thể dễ dàng thực hiện xử lí chuỗi trong javascript, cắt chuỗi và nối chuỗi.

Thuộc tính và phương thức xử lí chuỗi

Để xử lí chuỗi trong javascript có khá nhiều phương thức và thuộc tính khác nhau như sau:

– Length: Để lấy độ dài của chuỗi trong javascript chúng ta sử dụng thuộc tính length. Length sẽ cho bạn biết độ dài chuỗi bạn lấy là bao nhiêu và để người sử dụng có thể dễ dàng theo dõi

– IndexOf(): Phương thức này trả về vị trí của từ xuất hiện đầu tiên trong chuỗi, nếu trong chuỗi không có từ cần tìm thì nó sẽ trả về -1. Với phương thức này các bạn sẽ có cơ hội tìm kiếm những từ đầu tiên xuất hiện mà không cần phải mò lại rất mất thời gian

– Las tindex of(): ngược lại với index of, last index of là tìm kiếm vị trí cuối của chuỗi. Hàm này sẽ trả về vị trí cuối cùng của chuỗi xuất hiện trong chuỗi cần tìm.

– Slice(): Hàm này có tác dụng cắt ra một chuỗi con từ một chuỗi cha. Các bạn có thể cắt chuỗi từ đầu đến cuối hoặc từ cuối về đầu với lệnh begin và end. Nếu bạn cắt từ cuối về đầu thì phải thêm dấu trừ và đằng trước chuỗi. Đồng thời người lập trình có thể dùng hàm slice() để chuyển chuỗi thành mảng trong javascript.

– Substr(): Cũng giống như slice thì substr cũng có công dụng tương tự. Phương thức này cũng có tác dụng là cắt chuỗi nhưng tham số thứ 2 của phương thức này có phần khác với 2 phương thức còn lại. Substr() còn hỗ trợ các bạn cắt chuỗi theo kí tự javascript.

– Concat(): nối các chuỗi lại với nhau. Thường sử dụng sau khi cắt chuỗi sẽ có nhiều mảng chuỗi khác nhau. Lúc này các bạn có thể sử dụng concat() để nối các chuỗi vừa cắt này thành một chuỗi mới

Trong một chuỗi có phương thức và thuộc tính khác nhau để thuận lợi cho việc cắt chuỗi, nối chuỗi và xử lí chuỗi
Trong một chuỗi có phương thức và thuộc tính khác nhau để thuận lợi cho việc cắt chuỗi, nối chuỗi và xử lí chuỗi

Tìm hiểu thêm các hiệu ứng hiệu ứng JavaScript cho web

Hướng dẫn cắt chuỗi trong javascript

Cắt chuỗi trong javascript chính là chia một chuỗi lớn thành nhiều chuỗi nhỏ khác nhau. Thao tác này sẽ giúp cho việc lập trình dễ dàng và nhanh chóng hơn. Thêm vào đó, với việc cắt javascript như vậy sẽ tiện cho việc sử dụng khi cần có các chuỗi ngắn hơn.

Cách cắt chuỗi trong javascript như sau:

– Cắt chuỗi trong javascript có cú pháp:

string.split([separator][, limit]);

– Chi tiết các tham số

Separator: Xác định ký tự sử dụng để chia chuỗi đó. Nếu separator bị bỏ quên, mảng trả về chứa một phần tử chứa cả chuỗi đó. Thường thì separator sẽ được bỏ trống để thuận lợi cho việc sử dụng

Limit: Số integer xác định một giới hạn về số các phần chia. Đây chính là giới hạn cho các bạn dùng để cắt chuỗi. Số integer phải là số nguyên.

Cách cắt chuỗi trong javascript khá đơn giản và dễ dàng
Cách cắt chuỗi trong javascript khá đơn giản và dễ dàng

Bạn có thể tìm hiểu thêm thủ thuật hàm xử lý chuỗi JavaScript

– Trả về giá trị

Phương thức split trả về một mảng mới. Khi bạn cắt chuỗi thì split sẽ trả về cho bạn một mảng chuỗi mới đúng như với mảng mà bạn đã cắt.

Ngoài ra, khi chuỗi là trống, split trả về một mảng chứa một chuỗi trống chứ không phải là một mảng trống. Hàm split trong javascript là một trong những hàm phổ biến để cắt chuỗi thành mảng.

Chắc hẳn với những hướng dẫn trên các bạn đã biết các hàm xử lí chuỗi trong javascript. Với cách cắt chuỗi đơn giản như vậy sẽ giúp cho việc lập trình trong ngôn ngữJavaScript đơn giản, dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều.