Cách cắt chuỗi trong PHP đơn giản mà hiệu quả cho dân code

Nếu là một dân thiết kế code web, chắc hẳn bạn không còn xa lạ gì với Php. PHP được sử dụng chủ yếu cho mục đích lập trình web. Mà phần nhiều mục đích liên quan đến xử lý văn bản. Vì thế, nếu không xử lý được chuỗi trong PHP là một khiếm khuyết lớn của dân thiết kế web. Bài viết sau đây sẽ cẩm nang cho bạn thêm kiến thức về cách cắt chuỗi trong Php đơn giản mà hiệu quả cho dân code.

Các kiến thức về chuỗi rất cần cho một dân code
Các kiến thức về chuỗi rất cần cho một dân code

Bạn hãy tham khảo thêm bài viết hướng dẫn về cách chạy file php trên xampp

Đối với một trang web, dữ liệu chủ yếu hiển thị dưới dạng chuỗi. Trong đó, có tới gần 100 hàm xử lý chuỗi được PHP hỗ trợ. Vậy chuỗi là gì?

Chuỗi chính là nhóm các kỹ tự, số, khoảng trắng, dấu ngắt được đặt trong các dấu nháy đơn hoặc nháy kép.

Có 2 cách khai báo chuỗi trong Php, đó là:

 • Cách 1: Sử dụng nháy đơn: Là cách đơn giản nhất, bắt đầu đầu bằng ‘ và kết thúc bằng ‘.
 • Cách 2: Sử dụng nháy đôi tương tự như khi báo bằng nháy đơn nhưng thay ‘ bằng “.

Ngỗn ngữ PHP không cung cấp Unicode nguyên gốc và chiều dài của chuỗi không giới hạn mà chỉ hỗ trợ bộ 256 kí tự,… Vì vậy, việc xử lí chuỗi trong PHP rất quan trọng.

Để xử lý chuỗi trong PHP, bạn cần năm vững một số kiến thức cơ bản. Như thế nào được gọi là chuỗi. Các thao tác và các hàm xử lý chuỗi trong php.

Các hàm xử lý chuỗi trong PHP đối với dân code
Các hàm xử lý chuỗi trong PHP đối với dân code

Sau đây là các hàm xử lý chuỗi trong PHP, chúng ta chủ yếu sử dụng hàm string trong php:

 • Hàm substr (string, start, length): sử dụng để cắt ra một phần của chuỗi. Chuỗi được cắt từ vị trí start một đoạn được chỉ định bằng tham số length. Và giá trị trả về là chuỗi được lấy ra.

Trong đó:

 • String: là chuỗi nguồn, tức là chuỗi nhập vào để cắt ra chuỗi con.
 • Start: là vị trí bắt đầu, Ký tự đầu tiên được tính là vị trí 0 nếu start là số dương. Và chuỗi được cắt ra sẽ bắt đầu từ vị trí start. Nếu start là số âm, tính từ vị trí start đến cuối chuỗi là sẽ chuỗi con được cắt ra.
 • Length: chính là độ dài của chuỗi con đã được cắt ra. Độ dài của chuỗi trả về được tính từ đầu chuỗi nếu length > 0. Và nếu length < 0 thì độ dài của chuỗi trả về được tính từ cuối chuỗi.
 • Ví dụ: Lấy chuỗi ‘Xin chào’ từ chuỗi ‘Xin chào bạn’;
 1. <?php
 2. echo substr(“hello world”,0,5);
 3. ?>
Hướng dẫn cắt chuỗi trong PHP
Hướng dẫn cắt chuỗi trong PHP

Mời bạn tìm hiểu thêm tài liệu về cách xử lý mảng trong PHP

 • Hàm strstr ($string, $needle): Sử dụng để tách một chuỗi bắt đầu từ $needle cho đến hết chuỗi. Ví dụ:
 1. <?php
 2. $website  = ‘hocngonngulaptrinhphp.org’;
 3. $domain = strstr($website, ‘.’);
 4. echo $domain; // prints org
 5. ?>
 • Hàm explode($delimiter, $string): Sử dụng để tách chuỗi php thành mảng bằng kí tự phân cách.
 • Cấu trúc như sau: array explode ( string $ki_tu_phan_cach, string $chuoi [, int $toi_da ] );
 • Tham số [, int $toi_da ] của hàm explode là tham số tuỳ chọn. Nó xác định có tối đa bao nhiêu phần tử của mảng được tạo thành từ chuỗi.
 • Ví dụ: Tách chuỗi $chuoi = “Tớ thích học PHP lắm!”;
  Chúng ta sẽ dùng hàm explode để tách từng từ trong chuỗi thành từng phần tử trong mảng.
  $ki_tu_phan_cach = ” “; <dấu cách>
  $mang_chuoi = explode($ki_tu_phan_cach, $chuoi);
  $mang_chuoi có cấu trúc như sau:
  Array
  ([0] => Tớ
  [1] => thích
  [2] => học
  [3] => PHP
  [4] => lắm)

$Mang_chuoi_2_phan_tu = explode($ki_tu_phan_cach, $chuoi, 2);
$mang_chuoi_2_phan_tu có cấu trúc như sau:
Array
( [0] => Tớ
[1] => thích học PHP lắm!)

 • Ngắt chuỗi thành chuỗi ngắn hơn
 • Ví dụ, đối với một mẩu tin dài, chỉ giữ lại 20 từ đầu tiên và dấu …. Chúng ta sử dụng:

Function truncateString($str, $maxChars = 40, $holder = “…”)

{ if (strlen($str) > $maxChars) {return trim(substr($str, 0, $maxChars)) . $holder; } else {return $str;}     

Trên đây là một số cách cắt chuỗi trong PHP đơn giản mà hiệu quả cho dân code. Nếu bạn xử lý chuỗi không tốt thì trang web có thể sẽ chậm đi rất nhiều. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn. Chúc các bạn làm việc thật hiệu quả và thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *