Hướng dẫn cách khai báo biến trong Javascript đơn giản cho người mới

Javascript, theo phiên bản hiện hành, là một ngôn ngữ lập trình thông dịch được phát triển từ các ý niệm nguyên mẫu. Ngôn ngữ này được dùng rộng rãi cho các trang web (phía người dùng) cũng như phía máy chủ (với Nodejs). Khai báo biến khi Javascript gặp vấn đề là một thao tác rất quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn khai báo biến trong javascript.

Để khai báo biến trong javascript thì trước hết phải biết các kiểu dữ liệu biến trong javascript. Trong javascript có rất nhiều kiểu dữ liệu biến khác nhau, đòi hỏi các bạn phải biết được các kiểu dữ liệu biến để tiến hành lập trình và khai báo một cách hoàn chỉnh nhất.

Đây là ngôn ngữ lập trình do Microsoft phát hành
Đây là ngôn ngữ lập trình do Microsoft phát hành

Kiểu dữ liệu biến

Một trong những đặc điểm cơ bản nhất của một ngôn ngữ lập trình là tập hợp của các loại dữ liệu mà nó hỗ trợ. Đây là những kiểu dữ liệu của biến trong Javascript. Chính các kiểu dữ liệu biến này sẽ hỗ trợ các bạn trong việc lập trình. Biến sẽ nằm ngoài các hàm hoặc sử dụng sử dụng mà không khai báo tên biến.

Một kiểu dữ liệu biến thường thấy trong javascript
Một kiểu dữ liệu biến thường thấy trong javascript

Trên cơ sở của phần mềm lập trình Javascript có 3 kiểu dữ liệu nguyên thủy của biến trong Javascript:

* Numbers (kiểu số) ví dụ: 123, 345, 456…

* Strings (kiểu chuỗi) ví dụ: “Biến Trong Javascript”.

* Boolean Có 2 giá trị đúng hoặc sai.

Kiểu dữ liệu của biến trong Javascript cũng định nghĩa theo hai kiểu dữ liệu thông thường là null và undefined.

Undefined có nghĩa là không xác định. Khi bạn khai báo bất cứ một biến nào bất kì nhưng chưa gán giá trị cho nó. Thì được gọi là undefined. Còn null nghĩa là giá trị rỗng hoặc giá trị tồn tại. Nó có thể sử dụng làm một biến đại diện không có giá trị.

Ngoài ra, Javascript hỗ trợ một kiểu dữ gọi là object (đối tượng). Object là một danh sách các thuộc tính, mỗi thuộc tính là một cặp name-value. Đây là kiểu dữ liệu thường do người lập trình thiết kế ra.

Hướng dẫn cách khai báo biến toàn cục JavaScript

Khai báo biến trong Javascript

Khai báo biến là một phần không thể thiếu trong javascript. Khi các bạn muốn sử dụng phần mềm lập trình này thì việc các bạn nhất định không được bỏ qua là khai báo biến. Khai báo biến rất quan trọng, nó giúp bạn phân biệt giữa biến này và biến khác tránh dẫn đến nhầm lẫn không đáng có.

Ví dụ khai báo biến trong javascript
Ví dụ khai báo biến trong javascript

Để khai báo một biến trong Javascript ta sử dụng từ khóa var tenbien;

Tuy nhiên không phải đặt tên gì cho biến cũng được mà các bạn phải tuân theo những điều kiện sau:

– Tên biến là các chữ không dấu được viết hoa và viết thường, các số từ 0-9 và dấu gạch ngang

– Bắt đầu tên biến phải là chữ hoặc dấu gạch ngang. Nếu bạn đặt tên bắt đầu từ số thì phần mềm sẽ báo lỗi không được

– Độ dài tên biến không bị giới hạn vì vậy bạn có thể tùy ý đặt tên cho biến

– Tên biến trong javascript sẽ được phân biệt bởi chính cách viết

Bạn có thể tham khảo thêm cách đếm số phần tử trong mảng JavaScript

Ví dụ: nusinh và Nusinh lại là hai biến hoàn toàn khác nhau

Nếu muốn khai báo nhiều biến trong Javascript trên cùng một dòng ta cũng sử dụng từ khóa var tenBien, tenBien1. Tương tự với khai báo một biến, khai báo nhiều biến cũng tuân theo những điều kiện trên.

Khi khai báo biến trong javascript, chúng ta phải khởi tạo giá trị cho biến. Nếu không khởi tạo giá trị biến thì biến được lập trình sẽ mang giá trị rác. Vì vậy, ngay sau khi khai báo biến, các bạn nên khởi tạo giá trị biến ngay sau đó.

Như vậy, chắc hẳn các bạn đã biết cách khai báo biến trong javascript rồi đúng không nào? Hãy chú ý đến cách đặt tên và khởi tạo giá trị biến để tránh mất nhiều thời gian khi lập trình trong javascript.