Vai trò của $_files trong php trong code web về bóng đá     

Đối với những nhà phát triển web, ngôn ngữ lập trình là một phần rất quan trọng. Tùy vào nền tảng phát triển và sở thích, bạn có thể lựa chọn ngôn ngữ lập trình khác nhau. Hiện nay có nhiều ngôn ngữ lập trình như Ruby, Python, PHP… Trong đó, PHP là ngôn ngữ lập trình phát triển web phổ biến nhất.

Trong PHP lại có những chức năng vô cùng quan trọng như $_files. Đây là chức năng mà hầu như website nào cũng phải có. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu vai trò của $_files trong php trong code web về bóng đáqua bài viết sau đây.

Một trang web về bóng đá sử dụng lập trình Php
Một trang web về bóng đá sử dụng lập trình Php

PHP là gì?

PHP (Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ. Ngôn ngữ lập trình PHP thích hợp cho các website với tốc độ nhanh, nhỏ gọn, dễ học. Đồng thời PHP có thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn vì nó sử dụng khá ít mã code. Vì vậy PHP trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.

PHP tuy sử dụng ít câu lệnh nhưng vẫn có khả năng thiết kế cấu trúc phức tạp. Lựa chọn PHP để đầu tư website sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí. Đặc trưng của PHP là sở hữu cộng đồng lớn mạnh, đơn giản hóa, hiệu quả và bảo mật cao. Chính vì thế các website bóng đá hiện nay hầu hết lựa chọn PHP.

PHP là lập trình phổ biến hiện nay
PHP là lập trình phổ biến hiện nay

Tìm hiểu thêm tài liệu viết về vai trò của $_server trong PHP

Chức năng $_files trong php trong code web về bóng đá

Đối với dữ liệu của web về bóng đá, chúng ta đều lưu trữ trong CSDL. Tuy nhiên việc lưu trữ dữ liệu với file sẽ dễ dàng, thuận tiện hơn. Đồng thời, tính năng bảo mật cho các file và thư mục quan trọng của web cũng tăng cao hơn.

$_files trong PHP được gọi là một biến toàn cục. Biến này là mảng liên hợp và giữ các thông tin liên quan đến file được tải lên. Nếu file là giá trị gán cho thuộc tính name của input trong form upload, khi đó PHP có thể tạo 5 biến sau:

  • File đã upload trong thư mục tạm thời trên Web: $_FILES[‘file’][‘tmp_name’]
  • Tên thực sự của file đã upload: $_FILES[‘file’][‘name’]
  • Kích thước tính theo byte của file đã upload: $_FILES[‘file’][‘size’]
  • Kiểu MIME của file đã upload: $_FILES[‘file’][‘type’]
  • Mã hóa lỗi liên quan đến file tải lên này: $_FILES[‘file’][‘error’]
Biến $_files có vai trò quan trọng trong tạo upload file của web
Biến $_files có vai trò quan trọng trong tạo upload file của web

Khi file được upload lên server sẽ lưu vào một thư mục tạm của hệ thống PHP. Toàn bộ thông tin về file upload sẽ lưu trong biến mảng $_files trong PHP. Việc đọc $_files sẽ cho bạn biết các thông tin về file đc upload, nơi file tạm lưu. Sau đó bạn cần di chuyển file ra vị trí theo cấu trúc thư mục của ứng dụng bằng các hàm PHP.

Sử dụng hàm fread($file, $length) để đọc file và hàm fwrite($file, $data) để ghi file. Khi xử lý upload file, bạn truy cập vào $_files và di chuyển file vừa upload từ tmp_name sang vị trí mới bạn muốn lưu $target_file. Xử lý bằng hàm move_uploaded_file($_FILES[“fileupload”][“tmp_name”],$target_file ).

Để upload được file, chúng ta cần thêm cho form thuộc tính enctype=”multipart/form-data”, ta dùng thẻ input type=”file” để upload file. Chúng ta sẽ tạo 1 form để thực hiện chức năng tải file lên bằng hàm  isset() với biến $_FILES[‘image’]. Để upload file từ máy lên hệ thống cần sử dụng hàm: move_uploaded_file (tên_file_tạm, đường dẫn tới hệ thống).

Mời bạn tham khảo thêm bài viết về $this trong PHP để hiểu rõ hơn độ quan trọng của biến $this trong ngôn ngữ lập trình PHP nhé.

Hệ thống sẽ tự sinh ra 1 biến môi trường khi thực hiện upload có tên là $_FILES[‘image’], nó bao gồm các thông tin sau:

  • $_FILES[‘image’][‘name’]: tên file
  • $_FILES[‘image’][‘tmp_name’]: tên file tạm (sẽ mất đi khi upload thành công),và đây chính là tham số thứ nhất được truyền vào trong hàm move_uploaded_file ở trên
  • $_FILES[‘image’][‘type’]: Kiểu của file,dựa vào biến này để kiểm tra các file được phép tải lên
  • $_FILES[‘image’][‘size’]: kích thước của file (byte),dựa vào biến này để kiểm tra dung lượng tối đa được phép tải lên

Để thực hiện kiểm tra điều kiện file tải lên chỉ là file ảnh ta có thể dựa vào biến $_FILES[‘image’][‘type’]

Để thêm điều kiện giới hạn dung lượng tối đa của file upload lên ta dựa vào biến $_FILES[‘image’][‘size’]

Bất kỳ trang web nào cũng cần sử dụng chức năng upload file. Ví như khi chúng ta viết bài thì đều cần ảnh minh họa đúng không nào. Qua đó ta thấy được biến $_files trong PHP vô cùng quan trọng đối với việc upload file của web bóng đá.

Các lập trình viên trên thế giới hiện nay đang có xu hướng chuyển Phiên bản PHP. PHP 7 sắp tới sẽ cung cấp nhiều cải tiến hiệu suất đáng kể trong các ứng dụng. Và chắc chắn nó sẽ không làm bạn thất vọng.