Vai trò quan trọng $_get trong php trong code web bóng đá

Ngôn ngữ lập trình PHP cung cấp mảng liên hợp, hay còn gọi là biến $_GET để truy cập tất cả các thông tin đã được gửi bởi phương thức GET. Phương thức GET có thể được nhận biết trên URL kèm theo dữ liệu mà chúng ta muốn gửi.

$_get trong php là gì?

$_GET thu thập dữ liệu form sau khi được gửi (submit) thông qua thuộc tính method=”get”. Đây là một biến toàn cục được sử dụng rộng rãi trong code web bằng ngôn ngữ lập trình PHP, đặc biệt là với các web bóng đá.

PHP _GET và _POST là hai phương thức thu thập dữ liệu form, đồng thời đây cũng là phương thức dùng để chuyển dữ liệu từ máy cá nhân (client) lên máy chủ (server).

Cả hai _GET và _POST đều tạo một mảng với cặp key/value, với key chính là thuộc tính tên của các thành phần form, còn value chính là giá trị tương ứng.

$_GET thường dùng cho dữ liệu không quan trọng, không cần bảo mật, thể hiện rõ trên tham số khi submit hay click từ liên kết. Ngược lại $_POST thường dùng cho dữ liệu quan trọng, cần bảo mật như thông tin.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết hướng dẫn cách sử dụng post trong PHP

Các cách nhận biết $-GET

Nhận biết $_GET  thu thập dữ liệu được gửi thông qua đường dẫn URL trên thanh địa chỉ. Tham số processing.php chính là trang chứa code xử lý.

method=”get” là thuộc tính xác định phương thức, ở đây là $_GET.

name=”phone” chính là key nhận biết thành phần được xử lý.

button type=”submit” là nơi tạo hành động khi người dùng click.

Cách nhận biết $_GET
Cách nhận biết $_GET

Nhận biết $_GET qua URL

Khi submit form, tham số trên thanh địa chỉ có dạng: php_get_post.php?phone=0123456, qua đây chúng ta có thể tạo tham số tương tự như vậy trên thanh địa chỉ thông qua tag <a>

Ví dụ: <a href=”php_get_post.php?phone1=0123456″>Click tạo phương thức GET</a><br>

Thông tin nhận được sẽ là: <?php if(isset($_GET[“phone1”])) { echo $_GET[“phone1”]; } ?> Click tạo phương thức GET.

Có thể nhận biết $-GET qua URL
Có thể nhận biết $-GET qua URL

Cùng tìm hiểu những sai lầm khi sử dụng $_request trong PHP mà bạn nên biết

Vai trò của $_get php trong code web bóng đá

Cả GET và POST đều tạo ra mảng, Ví dụ mảng (key1 => giaTri1, key2 => giaTri2, key3 => giaTri3, …)). Các key/giaTri thường tồn tại theo cặp, trong đó key là tên của trường trong form, còn giaTri là dữ liệu do người dùng điền vào thẻ input.

$_GET và $_POST đều là những superglobals (biến toàn cục) được sử dụng phổ biến trong PHP. Điều này cũng có nghĩa là chúng luôn được truy cập trong bất kể phạm vi nào. Bạn có thể truy cập chúng từ bất kỳ hàm, lớp hay một file nào đó mà không cần làm thêm thao tác phụ nào khác.

$_GET và code web bóng đá

Như đã nói ở trên, tất cả mọi người có thể thấy dữ liệu được gửi từ form khi dùng phương thức $_GET, nghĩa là tất cả tên các biến, giá trị đều được hiển thị trên URL. GET có thể được sử dụng cho việc gửi những dữ liệu không nhạy cảm, vì vậy nó phù hợp cho web bóng đá, thông tin mang tính phổ biến.

$_GET giới hạn dữ liệu gửi đi, khoảng 2000 kí tự. Nhưng vì các biến hiển thị trên URL nên bạn có thể đánh dấu trang, việc này rất hữu dụng trong một số trường hợp như code các banner cho web bóng đá cùng lúc.

$_GET tạo các banner Tin Tức Tự Động.

Với một website chuyên dùng để cung cấp các tin tức về bóng đá hoặc live các trận đấu bóng đá thì việc tạo ra các banner tin tức tự động chính là một lợi thế lớn giúp web của bạn thu hút lượng view mạnh hơn các web khác.

Với biến $_GET người code sẽ dễ dàng tạo ra các banner
Với biến $_GET người code sẽ dễ dàng tạo ra các banner

Với biến $_GET người code sẽ dễ dàng tạo ra các banner này, đồng thời thông tin gửi ra có thể được cập nhật nhanh nhất với độ phổ biến rộng rãi nhất.

$_GET tạo các banner Livescore, Kết Quả Bóng Đá

Ưu thế của một web bóng đá so với truyền hình đó là ai cũng có thể xem trực tiếp, xem lại hoặc cập nhật tin tức mà không mất phí giống như xem truyền hình.

$_GET tạo các banner Livescore, Kết Quả Bóng Đá cho người xem trực tiếp hoặc không có điều kiện xem trực tiếp có thể xem lại hoặc theo dõi các tin tức khác. Ngoài ra, biến này cũng hỗ trợ tạo video Xem Bóng Đá online, tin tức về cầu thủ ngôi sao….