Hướng dẫn chi tiết cách khai báo biến trong php đơn giản nhất

Bất kì một ngôn ngữ lập trình nào đều có khái niệm biến và hằng số, ngôn ngữ PHP cũng không ngoại lệ. Bài học đầu tiên của bất kỳ lập trình viên nào cũng phải trải qua đầu tiên chính là những kiến thức nền tảng này. Do đó, bài viết sau đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách “$_request trong php”.

Biến trong PHP là gì?

Biến trong lập trình hiểu nôm na giống như kho lưu trữ các giá trị dữ liệu.Ví dụ:

$name = “Hà Thị Loan”

Biến chính là name, giá trị dữ liệu được lưu trữ là “Hà Thị Loan”

– Biến giúp lập trình viên đơn giản hóa việc sử dụng một giá trị nhiều lần bằng cách gọi tên biến.

“$_request trong php” là bài học cơ bản quan trọng của mọi lập trình viên
“$_request trong php” là bài học cơ bản quan trọng của mọi lập trình viên

Cùng tìm hiểu những sai lầm khi sử dụng $_request trong PHP mà bạn nên biết

– Điển hình là hai đoạn mã bên dưới có chức năng giống nhau. Những đoạn mã thứ hai lại ngắn gọn hơn vì thay vì phải gõ ” Hà Thị Loan” ba lần thì ta chỉ cần gõ một lần để gán cho biến rồi sau đó gọi tên biến ba lần.

<?php

echo “<p>Họ tên là Hà Thị Loan</p>”;

echo “<p>Giới tính của Hà Thị Loan là nữ</p>”;

echo “<p>Năm sinh của Hà Thị Loan là 1991</p>”;

?>

<?php

$name = ” Hà Thị Loan”;

echo “<p>Họ tên là $name</p>”;

echo “<p>Giới tính của $name là nữ</p>”;

echo “<p>Năm sinh của $name là 1991</p>”;

?>

Trong ví dụ này, giá trị “Hà Thị Loan” là một giá trị đơn giản. Tuy nhiên trong lập trình không phải lúc nào cũng gặp các giá trị đơn giản như vậy. Có những giá trị lên đến hàng trăm ký tự. Do đó, việc sử dụng biến có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Việc “$_request trong php” và sử dụng biến trong php có ý nghĩa rất lớn
Việc “$_request trong php” và sử dụng biến trong php có ý nghĩa rất lớn

Bạn có thể tìm hiểu thêm về ý nghĩa của biến toàn cục trong PHP

Hướng dẫn cách “$_request trong php”

  • Trong PHP, biến sẽ tự động được khai báo khi nó được gán giá trị.
  • Cách gán giá trị được thực hiện bằng cú pháp:

$tên biến = giá trị mà bạn muốn gán cho biến;

  • Lưu ý: Đặt chuỗi giá trị trong ngoặc kép “” hoặc ngoặc đơn ‘’
  • Nếu giá trị của biến thay đổi, bạn chỉ cần gán giá trị mới cho biến đó.
“$_request trong php” theo cũ pháp $tên biến = giá trị mà bạn muốn gán cho biến
“$_request trong php” theo cũ pháp $tên biến = giá trị mà bạn muốn gán cho biến

Quy tắc đặt tên biến khi “$_request trong php”

Biến là một định danh dùng để lưu trữ các giá trị và dùng phép gán để thay đổi giá trị. Cú pháp của biến bắt đầu bằng dấu $ và tiếp theo là các chữ, số, dấu gạch dưới. Ký tự đầu tiên của tên biến bắt buộc phải là chữ hoặc là dấu gạch dưới, không được là số.

– Tên biến là một chuỗi gồm một hoặc nhiều ký tự.

– Tên biến có thể chứa các ký tự từ chữ cái in hoa, in thường, chữ số hoặc dấu gạch dưới.

– Tên biến không được phép chứa các ký tự đặc biệt như: @, #, !, %, ^, &, ….

– Tên biến cũng không được bắt đầu bằng một chữ số.

– Chữ in hoa và chữ in thường được phân biệt khi đặt tên biến, ví dụ biến Haloan khác với biến haloan.

– Tên biến khai báo không được trùng nhau.

Truy cập giá trị của biến khi “$_request trong php”

– Truy cập vào giá trị của biến bằng cách gọi tên biến.

– Khi gọi tên biến có thể sử dụng biến đó như một giá trị.

Ví dụ:

<?php

$name = “Hà Thị Loan”;

$year = 1991;

$info = “Tôi là ” . $name . ” sinh năm ” . $year; //biến name được sử dụng như một chuỗi giá trị

$new_year = $year + 7; //biến year được sử dụng như một toán hạng

Trên đây là cách đơn giản nhất để khai báo một biến trong PHP. Hy vọng các bạn hiểu được cách khai báo và sử dụng biến trong ngôn ngữ lập trình php, Đây là nền tảng cơ bản và quan trọng nhất để các bạn có thể tiếp tục học lập trình PHP. Chúc các bạn “$_request trong php” thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *