Những sai lầm khi sử dụng $_request trong php bạn nên biết

$_REQUEST, $_GET và $_POST PHP là những bài học cơ bản nhất dành cho những người mới bắt đầu học code. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ ra cho bạn những kiến thức khái quát về $_REQUEST trong ngôn ngữ lập trình PHP.

$_REQUEST là gì ?

Biến này là một mảng kết hợp, sử dụng để lưu trữ thông tin chứa trong biến $_GET, $_POST và $_COOKIE. $_REQUEST trong PHP sử dụng để thu thập dữ liệu sau khi gửi biểu mẫu HTML

Về cơ bản biến $_request bao gồm cả $_POST, $_GET và COOKIE nghĩa là là khi bạn submit một form lên server thì dù đặt method là GET hay POST, nếu bạn vẫn dùng REQUEST thì bạn vẫn lấy được giá trị bình thường. Bạn có thể tham khảo qua ví dụ sau:

Cách sử dụng biến $_REQUEST trong PHP
Cách sử dụng biến $_REQUEST trong PHP

Sau đó, một form lấy giá trị của form.html submit lên là form.php

1  <?php

2  var_dump($_REQUEST);

3 ?>

Qua ví dụ trên có thể thấy, dù form.html của bạn có để method là POST hay GET thì kết quả vẫn là  array(2) { [“method”]=> string(0) “” [“method1”]=> string(0) “” }

Bạn có thể tìm hiểu thêm bài viết nói về tầm quan trọng của $_get trong PHP

Cách dùng $_REQUEST

Trước khi bạn sử dụng biến $ _REQUEST trong PHP, bạn cần tạo một biểu mẫu trong html có phương thức bằng GET và POST. Sau đó, bạn có thể sử dụng biến $ _REQUEST trong php để lấy dữ liệu mà bạn muốn. Tùy vào bạn đã viết gì cho phương thức trong biểu mẫu và sử dụng $_REQUEST trong PHP.

$ _REQUEST sẽ sử dụng $ _Get nếu GET được viết cho phương thức và $ _REQUEST sẽ sử dụng $ POST nếu POST được viết trong phương thức.

Để nói về các sử dụng biến toàn cầu này, chúng ta có một ví dụ:

Cách dùng $_REQUEST
Cách dùng $_REQUEST

Chúng ta có thể thu thập dữ liệu được nhập bởi người dùng trong các trường khác nhau bằng cách sử dụng $ _RQUEST trong PHP. Ví dụ chúng ta muốn xem dữ liệu về “tên”, sau đó mã để làm điều đó sẽ là:

<?php

$name=$_REQUEST[‘name’];

echo $name;

?>

Đây chính là đầu ra của biểu mẫu, trong biểu mẫu trên chúng tôi đã sử dụng POST làm phương thức gửi dữ liệu.

Mời bạn tham khảo thêm bài viết hướng dẫn cách khai báo biến trong PHP

Những sai lầm khi sử dụng hàm $_REQUEST

Trong quá trình sử dụng hàm $_REQUEST trong PHP chúng ta có thể mắc phải một số sai lầm cơ bản như:

Thiếu kí tự cơ bản trong thiết lập hàm $_REQUEST

Với những người  mới học code, quá trình làm sẽ mắc một số lỗi rất cơ bản như thiếu kí tự “, thiếu kí tự } hoặc kí tự = =

Nếu bạn sử dụng thiếu kí tự sẽ tạo ra hàm lỗi không chạy được hoặc có thể chạy được những không có kết quả chính xác.

Sử dụng thay thế $_GET và $_POST

Biến $_REQUEST cũng có thể dùng như biến $_GET hoặc $_POST được. Nhưng $_REQUEST có một điểm khác đó là nó còn có thể lấy được giá trị POST từ form.

Tuy nhiên không thể sử dụng Biến $_REQUEST trong PHP để thay thế biến $_GET hoặc $_POST được vì chức năng của chúng nhìn có vẻ giống nhau nhưng không thể sử dụng thay thế cho nhau được.

Sử dụng Biến $_REQUEST trong PHP để thay thế biến $_GET hoặc $_POST
Sử dụng Biến $_REQUEST trong PHP để thay thế biến $_GET hoặc $_POST

Bản chất của chúng được tạo ra để lấy những giá trị khác nhau mà không phải giống nhau, vì vậy đừng sai lầm rằng chúng có thể được sử dụng thay thế cho nhau.

$_REQUEST không an toàn bằng $_GET và $_POST

Các biến $_REQUEST trong PHP được cung cấp cho tập lệnh thông qua các cơ chế đầu vào GET, POST và COOKIE và do đó có thể được sửa đổi bởi người dùng từ xa và giảm độ bảo mật và an toàn.

Sự hiện diện và thứ tự của các biến được liệt kê trong mảng này được định nghĩa theo chỉ thị cấu hình biến PHP_order. Cho nên, không thể đánh giá biến nào an toàn hơn biến nào. Trong quá trình sử dụng nên cân đối để sử dụng biến nào có lợi nhất.

Trên đây là những thông tin cơ bản về biến $ _REQUEST và phương pháp sử dụng biến cho hiệu quả. Nếu bạn mới học code, vậy thì hãy chú ý những thông tin cơ bản này, chúng có thể rất nhỏ nhưng sẽ rất quan trọng cho quá trình học code của bạn.