Những kinh nghiệm khi sử dụng biến toàn cục Javascript trong code web

Javascript hiện đang là phần mềm lập trình rất được các lập trình viên tin tưởng và sử dụng. Để sử dụng phần mềm này một cách thành thạo thì trước hết bạn phải tìm hiểu về biến trong java và các loại biến cũng như kinh nghiệm sử dụng chúng trong code web.

Biến là tên của vùng nhớ. Trong javascript có chia làm 3 loại biến là biến địa phương (local), biến toàn cục (toàn cục) và biến static. Bài viết  này sẽ chia sẻ cho các bạn về biến toàn cục javascript và kinh nghiệm sử dụng biến này trong code web.

Ví dụ biến toàn cục Javascript
Ví dụ biến toàn cục Javascript

Mời bạn tham khảo thêm một số tài liệu khác về ngôn ngữ lập trình JavaScript tại đây

Đặc điểm của biến toàn cục

Biến toàn cục có khá nhiều điểm giống biến cục bộ nhưng có chức năng sử dụng khác nhau
Biến toàn cục có khá nhiều điểm giống biến cục bộ nhưng có chức năng sử dụng khác nhau

– Biến toàn cục javascript được khai báo trong một lớp (class), bên ngoài các phương thức, constructor và các block. Tức nghĩa là biến này sẽ chỉ được khai báo trong 1 lớn ngoài ra sẽ không có bất kỳ sự khai báo nào khác nữa

– Biến toàn cục được lưu trong bộ nhớ heap.

– Biến toàn cục javascript được tạo khi một đối tượng được tạo bằng việc sử dụng từ khóa “new” và sẽ bị phá hủy khi đối tượng bị phá hủy. Biến toàn cục sẽ không bị gán giá trị hay gán dữ liệu như biến cục bộ, đồng thời biến này sẽ không chịu sự chi phối của bất kì dữ liệu nào

– Biến toàn cục có thể được sử dụng bởi các phương thức, constructor, block, … Nhưng nó phải được sử dụng thông qua một đối tượng cụ thể.

– Bạn được phép sử dụng “access modifier” khi khai báo biến toàn cục, mặc định là “default”.

– Không những vậy, biến toàn cục có giá trị mặc định phụ thuộc vào kiểu dữ liệu của nó. Ví dụ nếu là kiểu int, short, byte thì giá trị mặc định là 0, kiểu double thì là 0.0d, … Vì vậy, bạn sẽ không cần khởi tạo giá trị cho biến toàn cục trước khi sử dụng. Việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi khai báo biến

– Ngoài ra, bên trong class mà bạn khai báo biến toàn cục, bạn có thể gọi nó trực tiếp bằng tên khi sử dụng ở khắp nơi bên trong class đó. Vì vậy các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm biến toàn cục trong một file lớn như vậy.

Bạn có thể tham khảo thêm cách khai báo biến trong JavaScript

Kinh nghiệm sử dụng biến toàn cục

Khi sử dụng biến toàn cục phải cân nhắc tới mục đích sử dụng
Khi sử dụng biến toàn cục phải cân nhắc tới mục đích sử dụng

Chính bởi không có quá nhiều yêu cầu khắt khe nên biến toàn cục được sử dụng khá rộng rãi trong code web. Một số kinh nghiệm khi sử dụng biến toàn cục javascript:

– Biến toàn cục là biến mà bất kì hàm nào ở bất kì đâu cũng có thể sử dụng. Không giống như biến cục bộ, biến toàn cục được sử dụng thoải mái và rộng rãi hơn. Bởi vậy các bạn nên sử dụng biến toàn cục trong những lập trình có mật độ sử dụng nhiều và liên tục

– Chỉ sử dụng biến toàn cục khi ta làm việc với hằng số hoặc khi nào chúng ta biết chắc chắn cần phải sử dụng biến toàn cục

– Sử dụng biến toàn cục hết sức cẩn thận. Để khắc phục chúng ta có thể truyền tham số tránh việc dùng biến toàn cục.

– Việc sử dụng biến toàn cục còn phải tuỳ thuộc vào mục đích của lập trình cho nên các bạn cần căn cứ vào mục đích lập trình để sử dụng cho phù hợp

Tìm hiểu thêm cách tạo hiệu ứng tuyết rơi JavaScript

Như vậy, mỗi khi các bạn sử biến toàn cục các bạn cần phải có mục đích sử dụng rõ ràng. Việc sử dụng biến toàn cục tuy có sự thoải mái nhưng vẫn cần có quy tắc nhất định. Vì vậy khi sử dụng các bạn cần cẩn thận hơn nhé!

Chắc hẳn các bạn đã biết thế nào là biến toàn cục javascript và kinh nghiệm sử dụng biến toàn cục trong code web. Hy vọng với bài viết này các bạn đã biết cách sử dụng biến toàn cục một cách chính xác và hợp lý nhất.