Cách tách chuỗi trong PHP đơn giản có thể bạn chưa biết

Bạn có biết việc xử lý chuỗi trong lập trình PHP rất quan trọng không? Vì dữ liệu hiển thị trên trang web đa phần là ở dạng chuỗi mà. Vì thế việc hiểu và nắm vững kiến thức trong xử lý chuỗi sẽ giúp bạn tối ưu hóa hiệu suất của website và đẩy nhanh tiến độ thiết kế website. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tách chuỗi trong PHP như thế nào nhé!

Cách tách chuỗi trong PHP có đơn giản không nhỉ
Cách tách chuỗi trong PHP có đơn giản không nhỉ

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết hướng dẫn cách nối chuỗi trong PHP

Nguyên tắc khi cắt chuỗi trong PHP

 • Khi muốn nối 2 chuỗi với nhau có thể sử dụng toán tử “ . “ hoặc toán tử “ .= “. lưu ý:Khi dùng toán tử ‘.=’ thì ký tự cuối của chuỗi này sẽ nối với ký tự đầu của chuỗi kia không xuất hiện khoảng trắng giữa 2 chuỗi và sau khi thực hiện ‘.=’ thì biến $txt1 đã bị thay đổi.

Ví dụ:

<?php

$txt1 = “Hello”;

$txt2 = “Viet Nam!”;

printf(“%s %s”,$txt1,$txt2);

echo “<br>”;

echo $txt1.” “.$txt2;

echo “<br>”;

$txt1 .= $txt2;

echo “$txt1 $txt2”;

?>

output:

Hello Viet Nam!

Hello Viet Nam!

Hello Viet Nam! Viet Nam!

 • Khi sử dụng dấu “” để in ra chuỗi đồng thời trong chuỗi có ký tự ” thì phải dùng ký tự \ trước dấu ” ở trong chuỗi.

Ví dụ:

<?php

$txt1 = “Hello”;

$txt2 = “Viet Nam!”;

echo “$txt1 $txt2”;

?>

output: Hello Viet Nam!

 • Ký tự ‘ xuất hiện trong chuỗi khi in ra sử dụng dấu “” thì chúng ta không phải thêm bất kỳ ký tự gì trước nó.

Ví dụ:

<?php

$txt1 = “Xin chao”;

$txt2 = “dat nuoc ‘Viet Nam’!”;

echo “$txt1 $txt2”;

?>

output: Xin chao dat nuoc ‘Viet Nam’!

Mời bạn tìm hiểu thêm tài liệu về Api PHP là gì

Các hàm cắt chuỗi trong PHP

 • Hàm explode trong PHP: Hàm explode()dùng để tách chuỗi ra thành một mảng.

Để sử dụng hàm explode() thì ta dùng cú pháp như sau:

explode(separator, string, limit)

 • Trong đó tham số “separator” chỉ định nơi dùng để tách chuỗi. Giá trị của tham số separator không được là một chuỗi rỗng. Thông tin này bắt buộc phải có, không được để trống.
 • Tham số “string” cũng là thông tin bắt buộc, không được để trống. Nó là chuỗi được dùng để xử lý.
 • Tham số “limit” thì lại không bắt buộc. Nó chỉ định số lượng phần tử mảng được trả về. Dưới đây là các giá trị có thể dùng cho tham số limit:
 • 0: Trả về mảng chỉ có một phần tử duy nhất.
 • Lớn hơn 0: Trả về mảng có số lượng phần tử không vượt quá giá trị của tham số limit.
 • Nhỏ hơn 0: Trả về mảng có số lượng phần tử bằng với số lượng phần tử có thể tách được từ chuỗi trừ đi giá trị của tham số limit.

Nếu bỏ qua tham số này thì hàm sẽ trả về một mảng có số lượng phần tử bằng với số lượng phần tử có thể tách được từ chuỗi.

 • Hàm str_word_count(string $string [, int $format = 0 [, string $charlist ]]): đếm tổng số từ có trong chuỗi
 • Tham số “string”: chỉ định chuỗi để kiểm tra
 • Tham số format”: chỉ định kiểu giá trị trả về của hàm str_word_count(). Các giá trị này có thể là:
 • 0 – Mặc định – trả về số lượng từ đếm được
 • 1 – Trả về một mảng chứa các từ trong chuỗi
 • 2 – Trả về một mảng với key là vị trí của từ trong chuỗi và value là từ trong chuỗi
 • Tham số “charlist”: chỉ định các ký tự đặc biệt sẽ được xem như một từ trong chuỗi.

Ví dụ:

 

 

 

<?php

print_r(str_word_count(“Hello world!”,1));

?>

//kết quả in ra: Array ( [0] => Hello [1] => world )

Làm thế nào để cắt chuỗi PHP không bị mất nghĩa?
Làm thế nào để cắt chuỗi PHP không bị mất nghĩa?

Ngoài ra còn có rất nhiều hàm xử lý chuỗi PHP để bạn có thể chọn lựa như là:

Hàm strtoupper(string): đổi chữ thường thành hoa.

Hàm strtolower(string): đổi chữ hoa thành thường.

Hàm ucfirst(string): đổi chữ in ký tự đầu tiên của chuỗi.

Hàm ucwords(string): đổi chữ in ký tự đầu tiên của mỗi từ trong chuỗi.

Hàm strops: phân biệt hoa thường và là hàm an toàn nhị phân

Hàm strops được các lập trình viên sử dụng nhiều nhất khi lập trình PHP.
Hàm strops được các lập trình viên sử dụng nhiều nhất khi lập trình PHP.

Hàm trim($string, $character); Xóa ký tự $character nằm ở đầu và cuối chuỗi

$str, nếu ta không nhập $character thì mặc định nó hiểu là xóa khoảng trắng.

Hàm ltrim ($string, $character): Tương tự như trim nhưng chỉ xóa bên trái

Hàm rtrim ($string, $character): Tương tự như trim nhưng chỉ xóa bên phải

Như vậy là tôi đã giới thiệu đến các bạn một số cách cắt chuỗi trong PHP đơn giản mà có thể có những chưa biết. Hy vọng bài biết mang đến cho các bạn những thông tin bổ ích.