Những thủ thuật xử lý chuỗi Javascript đơn giản cho người mới

Chuỗi là một dãy các kí tự được lưu trữ trong javascript. Người ta có thể nhận biết chuỗi trong văn bản nhờ dấu ngoặc kép hoặc ngoặc đơn. Trong javascript chuỗi đóng vai trò rất quan trọng. Bài viết hôm nay sẽ mách bạn những thủ thuật xử lí chuỗi javascript đơn giản thông qua các hàm xử lí.

Có rất nhiều phương pháp và cách xử lí chuỗi javascript. Căn cứ vào thuộc tính người ta sẽ đưa ra những hàm xử lí chuỗi. Những hàm xử lí chuỗi javascript cơ bản như sau:

Javascript là ngôn ngữ lập trình đang được ứng dụng rộng rãi
Javascript là ngôn ngữ lập trình đang được ứng dụng rộng rãi

Bạn có thể tìm hiểu thêm về JavaScript tại đây: http://eclipsercp.org/code-javascript/

Tìm kiếm chuỗi con

Thông thường người ta sử dụng ba hàm sau để tìm kiếm chuỗi con:

– Indexof()

String.indexOf(str)

Trong đó: str là chuỗi con và String là chuỗi cha. Hàm này sẽ cho kết quả là vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi (bắt đầu là vị trí 0), nếu không tìm thấy chuỗi con thì nó sẽ trả về -1.

– lastindexof()

Cũng giống như hàm indexof() để tìm kiếm chuỗi con. Tuy nhiên hàm lastindexof() là tìm kiếm chuỗi con từ vị trí cuối cùng cho đến đầu. Sử dụng hàm String.lastIndexOf(str) để tìm kiếm chuỗi con cuối trong chuỗi cha và đương nhiên nếu không có kết quả thì nó sẽ trả về kết quả -1

– Search()

Ngoài hai hàm trên thì chúng ta có thể sử dụng hàm search để tìm kiếm chuỗi con:

string.search(str). Nó có tác dụng giống như hai hàm kể trên. Tuy nhiên thao tác nhanh hơn và đồng thời có thể tìm được chuỗi đầu, chuỗi cuối. Việc xử lí chuỗi javascript bằng hàm search() sẽ giúp các bạn rút ngắn thời gian trong việc tìm kiếm chuỗi con.

Tìm hiểu thêm cách cắt chuỗi trong JavaScript

Cắt chuỗi con

Khi sử dụng ngôn ngữ lập trình javascript thì các bạn chắc chắn phải biết cách cắt chuỗi con. Việc cắt chuỗi con sẽ giúp bạn xử lí thao tác dễ dàng hơn trong lập trình. Các bạn có thể sử dụng hàm sau để cắt chuỗi:

– slice()

Hàm slice() có hai tham số start và end. Trong đó start là vị trí bắt đầu và end là vị trí kết thúc. Khi bạn tham số truyền vào là âm thì hàm sẽ tính ngược lại từ dưới lên, tức là cắt chuỗi ở vị trí cuối cùng. Nếu chỉ truyền một tham số đầu tiên thì phần mềm sẽ tự hiểu là cắt chuỗi từ vị trí end.

– substring()

Tương tự giống như cách xử lí chuỗi của hàm slice(). Substring cũng sẽ thực hiện cắt chuỗi con giống như vậy. Tuy nhiên các tham số truyền vào substring phải là số lớn hơn 0.

Một số chuỗi trong javascript
Một số chuỗi trong javascript

– substr()

Hàm substr() có hai tham số là start và length. Trong đó start là vị trí bắt đầu và length là số ký tự muốn lấy bắt đầu từ vị trí start.

Nếu bạn truyền tham số start là số âm thì nó sẽ tính từ cuối trở lên, còn tham số length phải luôn luôn là số dương. Hàm xử lí chuỗi này được sử dụng rộng rãi hơn hai hàm còn lại. Các bạn có nhập số ký tự muốn lấy để phần mềm thực hiện cắt chuỗi theo như mình mong muốn. Hơn thế việc xử lí chuỗi javascript như vậy sẽ diễn ra nhanh hơn rất nhiều.

Bạn có thể xem thêm hướng dẫn cách nối chuỗi JavaScript

Tìm kiếm và lặp chuỗi

Trong một chuỗi lớn thì đôi khi các bạn chủ cần dùng những chuỗi ngắn có chứa ít kí tự mà thôi. Tuy nhiên không thể bỏ quá nhiều thời gian để ngồi tìm từng chuỗi một hay sao chép các chuỗi được. Chính vì chúng ta sẽ sử dụng hàm xử lí chuỗi javascript tìm kiếm và lặp chuỗi để hỗ trợ chúng ta trong việc lập trình.

Sử dụng biến var trong lập trình bằng ngôn ngữ lập trình javascript
Sử dụng biến var trong lập trình bằng ngôn ngữ lập trình javascript

Để tìm kiếm và lặp một chuỗi con nào đó thì bạn sử dụng hàm replace(str_find, str_replace), trong đó str_find là chuỗi cần tìm và str_replace là chuỗi sẽ được thay thế chuỗi str find.

Sử dụng hàm này sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian tối đa trong việc tìm kiếm và lặp chuỗi. Thay vì mất nhiều thời gian tìm kiếm như trước đây thì bây giờ các bạn chỉ việc sử dụng các hàm để xử lí chuỗi javascript nhanh nhất.

Trên đây là một số hàm xử lí chuỗi cơ bản dành cho người mới sử dụng javascript. Nhờ những hàm xử lí chuỗi javascript như vậy mà việc lập trình ngôn ngữ trở nên dễ dàng, đơn giản và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều.